The Best of both worlds

Astrid Timmerhuis

MS & Roche

Gepubliceerd: 7 september 2018

Soms krijgen we de mooie kans om eens een kijkje in de keuken te krijgen van een geneesmiddelen producent. Nu biedt Roche ons de gelegenheid om het verhaal van Astrid te delen. Wat houdt haar functie nu precies in en wat komt zij zoal tegen in haar werk.

The Best of both worlds

Dertig jaar geleden was ik secretaresse bij Holland Signaal. Een boeiend bedrijf. Maar het idee om voor de rest van mijn leven elke dag naar kantoor te gaan, benauwde mij. Toen ben ik artsenbezoeker geworden, oftewel, product specialist. Elke dag erop uit en in contact zijn met medisch specialisten. Hoe meer ik mij daarin verdiepte, hoe interessanter ik het vond. Maar het was ook wel wat eenzaam, elke dag alleen op pad. Als medical science liaison heb ik het beste van twee werelden. Afwisselend werk ik in een team op kantoor en ben ik buiten in contact met medische professionals.

Binnen Roche houden we altijd de patiënt in gedachten...

In het team is de product specialist het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over een geneesmiddel. Als medical science liaison, afgekort MSL, zorg ik voor verdere medische verdieping. Ik geef medische presentaties, adviseer bij medische vragen en ondersteun de Clinical Operations afdeling bij het opzetten en uitvoeren van Roche geïnitieerde klinische studies.

Verbinder
Als het om een zogenaamde registratiestudie gaat, zijn de inclusie-eisen erg streng. De personen die deelnemen, moeten aan strenge eisen voldoen om de werkzaamheid van het middel zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken. Ze mogen bijvoorbeeld geen andere ernstige klachten hebben, die de resultaten kunnen vertroebelen. In de praktijk kunnen patiënten meerdere klachten hebben. Daarom wordt in zogenaamde fase III-b en fase IV studies aanvullend onderzoek gedaan naar de veiligheid en effectiviteit van het geneesmiddel bij patiënten die het middel krijgen voorgeschreven. Als MSL praat ik met de artsen en researchverpleegkundigen in de ziekenhuizen over de studie en het geneesmiddel in die studie. En kan ik bijvoorbeeld vertellen “in dat centrum lossen ze het zo op, is dat iets voor jullie?” Als medical science liaison ben je een verbinder.

Tomaatjes
Af en toe organiseren we researchbijeenkomsten voor beroepsbeoefenaren die aan een bepaalde studie hebben deelgenomen, momenteel meedoen aan die studie of binnenkort mee gaan doen. Het uitwisselen van die kennis onderling is voor alle partijen erg nuttig. Ook na registratie van een nieuw geneesmiddel blijven we volgen, wat er in de praktijk gebeurt. Zo gaan we nu in tien centra in Nederland gegevens verzamelen van patiënten die worden behandeld met een recent geregistreerd medicijn. Er wordt niet alleen geregistreerd wat de medische effecten zijn, maar ook hoe patiënten zich voelen en hun kwaliteit van leven ervaren. Zo ontstaat een goed inzicht in de waarde van het geneesmiddel voor de patiënt. Value based healthcare, wordt dat genoemd.

Door de moderne technologie wordt klinisch onderzoek steeds makkelijker en leuker. Bij bepaalde aandoeningen gaan bijvoorbeeld de handvaardigheid en het loopvermogen achteruit. Vroeger moesten patiënten naar het ziekenhuis komen om dit te laten testen. Nu kunnen ze gewoon thuis via een app bepaalde oefeningen doen. De snelheid waarmee je bijvoorbeeld bij een spelletje in tomaatjes knijpt, is een indicatie voor je handvaardigheid.

"Na dertien jaar op het gebied van borstkanker te hebben gewerkt, werk ik nu sinds één jaar voor MS. Neurologie is een relatief nieuw therapeutisch gebied voor Roche."

Stage
Om dit werk goed te kunnen doen, moet je heel veel interne opleidingen volgen. Er zijn continu opleidingsdagen en gesprekstrainingen over het ziektebeeld en de werking van geneesmiddelen. Die trainingen worden gegeven door medisch managers en ervaren medical science liaisons en afgesloten met pittige tentamens. Na dertien jaar op het gebied van borstkanker te hebben gewerkt, werk ik nu sinds één jaar voor MS. Neurologie is een relatief nieuw therapeutisch gebied voor Roche. Bij een interne Roche-training ontmoette ik MSL’s uit de VS. Zij hadden al ervaring op dit gebied. Dat was enorm inspirerend en daarom wilde ik dolgraag daar naartoe om van hen te leren. Samen met mijn collega Marjolein heb ik in juni vorig jaar stagegelopen in de Verenigde Staten. Veel nieuwe inzichten opgedaan, waarmee wij de medische professionals in Nederland nog beter kunnen adviseren.

Webcast
Neurologie is een breed vakgebied en niet elke neuroloog is in de gelegenheid om alle ontwikkelingen over MS bij te houden. MS-patiënten vormen niet zo’n grote groep, dus behandelen MS-neurologen ook nog andere neurologische patiënten. Als medical science liaisons proberen we daarom de beroepsbeoefenaren te ondersteunen, door na een belangrijk internationaal congres voor hen de belangrijkste resultaten samen te vatten. We organiseren bijvoorbeeld in samenwerking met hoofdkantoor een webcast voor Europa, waarin neurologen worden bijgepraat over het vakgebied. Dat is enorm in ontwikkeling en er komen steeds nieuwe behandelingen beschikbaar. Neurologen kunnen dit dan online volgen, achter hun bureau thuis of in het ziekenhuis, of samen met collega MS-neurologen op locatie.

Patiënt
Als MSL hebben wij geen rechtstreeks contact met patiënten. Onze doelgroep is de medische professional. Natuurlijk is het heel belangrijk wat de patiënt vindt, tenslotte is dat de eindgebruiker. Via patiëntenorganisaties spreken patiënten steeds duidelijker uit wat voor hen belangrijk is. Ook artsen in samenwerkende onderzoeksgroepen hebben steeds vaker al bij de ontwikkeling van hun wetenschappelijk onderzoek contact met patiëntengroepen. Binnen Roche houden we altijd de patiënt in gedachten en laten we ons via wettelijk toegestane paden informeren over wat voor hen belangrijk is.

Astrid Timmerhuis
Roche

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wat ik wel kan

Paula Smit

Paula schrijft in haar nieuwe blog over het onprettige gevoel dat een brief van het UWV haar geeft. Het legt de nadruk op wat zij niet kan in plaats van wat zij wel ka... › Lees meer

In voor- en tegenspoed

Paula Smit

Paula reageerde naar aanleiding van onze oproep op Facebook; MS & Liefde; Wat is jouw verhaal? Een verhaal over onvoorwaardelijke liefde en over het liggen op de b... › Lees meer