Frustratie om de gehandicaptenparkeerkaart

Heleen

MS & Bewegen

Gepubliceerd: 30 maart 2020

Onder de collega-rolstoelers zijn er vast mensen die behoefte hebben aan een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers. Dan zijn er vast mensen die met veel ellende en frustratie met hun gemeente op de vuist zijn. Nou, ik ook.

Frustratie om de gehandicaptenparkeerkaart

Ik had al 10 jaar een parkeerkaart voor bestuurder. Toen ik fysiek achteruit ging en permanent rolstoel gebonden raakte, leverde ik mijn auto in en deed een aanvraag voor een passagierskaart. Tevergeefs. De gemeente was van mening dat er met mijn cognitieve vermogens niks mis was en mijn partner de auto kon parkeren, mij in de rolstoel zetten, de auto op een "gewone" plek kon neerzetten en mij later ophalen.

Ik besloot om er dieper in te duiken

Los van het feit dat dat niet overal kan, er niet overal plek is om een rolstoel in elkaar te zetten en me over te laten stappen, zou dat betekenen dat alleen mensen die fysiek gehandicapt zijn én geestelijk in de war, aanspraak zouden maken op zo'n kaart. Dat leek me onzin! Dus, bezwaar gemaakt tegen de afwijzing; niet ontvankelijk. De reden waarom is een verhaal op zich. Dat zou hier te ver voeren.

Na een jaar geharrewar, opnieuw een aanvraag gedaan. Nu moest er ook een medische keuring bij. Kost me €120 die niet vergoed wordt, en: wat voegt het toe? De machtiging mijn medische gegevens op te vragen, had de gemeente al, en als het alleen om cognitieve vermogens gaat, moet ik dan gekeurd door een psychiater? Ik besloot er dieper in te duiken.

De gemeente: "Om in aanmerking te komen voor een passagierskant gelden er andere criteria. De belangrijkste daarvan is of iemand de mogelijkheid heeft om te wachten. Een chauffeur kan u ergens afzetten en dan de auto elders parkeren. Er is bij u gelukkig geen sprake van cognitieve problematiek. Ik acht u dan ook in staat om te wachten".

Er ontbreekt een wettelijke basis

Voor deze argumenten kon ik bij de Rijksoverheid geen onderbouwing vinden. Hier ontbreekt een wettelijke basis, leek me. Zoeken. De keuring: "Op basis van paragraaf 2, geneeskundig onderzoek, art.2, lid 2a: Een geneeskundig onderzoek kan achterwege worden gelaten, indien: "aan de aanvrager eerder een gehandicapten-parkeerkaart is verstrekt en aan de verstrekkende instantie bekend is dat de aanvrager nog steeds voldoet aan de in artikel 1 omschreven criteria". Duidelijk, toch?

De afwijzing: ik heb juridisch advies ingewonnen en "het klopt dat er een 10 minuten-wachten-regeling bestaat. Ooit afgesproken door de VNG in overleg met de KNMG. In die zin heeft uw gemeente een punt. Alleen is die regeling niet van toepassing op mensen die permanent in de rolstoel zitten.

In de toelichting op de regeling gehandicaptenparkeerkaart het volgende: 'Voor gehandicapten die ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden zijn blijft de mogelijkheid bestaan om voor zowel een bestuurderskaart als een passagierskaart (of beide) in aanmerking te kunnen komen)!! 🎉

Veel succes en uithoudingsvermogen gewenst

Uit het protocol voor de indicerende artsen: "1.9.3. Rolstoelgebruik
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen:
1. permanente rolstoelgebondenheid (aanvrager kan niet zelfstandig staan of lopen en kan hooguit met steun of hulp via stand een transfer maken) (...).Alleen in het eerste geval komt de aanvrager conform artikel 1.1. altijd in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart, zowel als bestuurder als passagier (in de regeling wordt hierin namelijk geen onderscheid gemaakt)." Ook klip en klaar.

Na ruim een jaar vergeefs ruziën valt eind december out-of-the-blue opeens een brief van de gemeente in de bus: "u kunt de aangevraagde parkeerkaart maandag op het gemeentehuis ophalen. U voldoet aan alle criteria". Over de keuring verder niks meer.

Dûhh. Ik voldoe aan alle criteria? Dat leg ik jullie al een jaar vergeefs uit. Ik hoop dat er mensen zijn die met deze informatie hun voordeel kunnen doen. Ik wens ze veel succes en uithoudingsvermogen! Uiteindelijk loont het...

Heb jij een soortgelijke ervaring? Stuur jouw ervaring naar [email protected]! En dan delen wij binnenkort ook jouw ervaringsverhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Papa Draak wordt niet meer beter

Sascha Groen

Sascha Groen is moeder van twee kinderen en getrouwd met Anjo, die op 35-jarige leeftijd de diagnose PSMA/ALS kreeg, met de levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Ze ware... › Lees meer

Onbaatzuchtig

Wenda

Een lichtpunt is mijn familie. En mijn vrienden. Houden van is wel iets wat in deze periode een diepere betekenis krijgt. Kennelijk moet een mens een berg shit meemake... › Lees meer